2019-01-14 22:05:47

Január 15.

Janssen Szent Arnold ünnepe

"Amikor hozzáfogtam a Társaság alapításához, általános volt az a vélemény, hogy semmi sem lesz az egészből. Akik ezt hitték, azoknak igazuk volt, amennyiben saját elégtelenségemet nézték. Mégis úgy tetszett Istennek, hogy a mű sikerüljön. Mégpedig oly mértékben, amit én magam sem tartottam soha lehetségesnek."

                                                                        Szent Aronld Janssen

 

IMA JANSSEN SZENT ARNOLD KÖZBENJÁRÁSÁT KÉRVE

Istenünk, Atyánk! Szent Arnold megta­pasztalta és jól ismerte a szenvedést, a kereszt kínját, és úgy jellemezte, hogy az a „só, amellyel az örök boldog­ságot megfűszerezték”. Igazi örömét és boldogságát abban találta meg, hogy teljesen lemondott önmagáról a te akaratod és az egyház szolgálata javára. Ezért bi­zalommal kérjük, hogy mi is remélhessük, hogy erő­feszítéseink maradandó gyümölcsöt teremnek és meg tudjuk ismertetni szeretetedet minden emberrel.

Szent Arnold, te az Istennel való bizalmas egység és az egyház missziós szükségletei iránti elköte­lezettség példaképe vagy. Kérd Istent, hogy ajándékoz­za meg korunk embereit a te Isten iránti szereteted és elkötelezett szolgálatod szellemével! Eszközölj ki szá­munkra erőt és állhatatosságot, hogy hálás szívvel és nagy buzgalommal vállaljuk felelősségünket az egyház missziós feladatáért, és a Szentlélek erejével teljesítsük missziós küldetésünket, a mi Urunk, Jézus Krisztus ál­tal! Ámen.


2019-01-06 19:16:31

Új bor új tömlőben
Generális vizitáció rendtartományunkban

Az új bor új tömlőbe való (Mk 2, 22) –Jézus szavaival hívtak minket lelki és misszionáriusi megújulásra annak kapcsán, hogy szeptember 7. és október 8. között generális vizitáció zajlott a szlovák tartományban, amihez a magyarországi közösségeink is tartoznak.

A generális vizitáció nagyon fontos és különleges esemény minden szerzetesrend életében. Nálunk, a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővéreknél hatévente látogatja meg a rendtartományokat a generális tanács egyik tagja. Ezeknek a látogatásoknaka célja a lelki és misszionáriusi megújulás, valamint, hogy elősegítse, hogy minden nővér élete és munkájaa missziós szerzetesrendünk közös céljára irányuljon. A vizitációt végző nővér lelki buzdítást ad, segíti a közösség fejlődését, osztozik a nővérek örömeiben és bánataiban. Híreket hoz más közösségekről, így megértést és érdeklődést ébreszt bennünk a más tartományokban élő nővérek élete és apostolkodása iránt.

A szeptemberi vizitációt az Argentínából származó María Cristina Ávalos nővér végezte, aki tíz éve a generális tanács tagja. A vele váló találkozások mély nyomokat hagytak a szívünkben. Nyitottságával, hiteleségével, megértésével és őszinteségével segített megújítani önmagunkban a karizmánkat, új utakat és célokat keresni, de mindenekelőtt arra figyelni, mi Isten akarata.

Magyarországon szeptember 20. és 24. között tartózkodott María Cristina nővér, meglátogatta mindkét közösségünket. Mélykúton meglátogatta a szolgálatunk helyeit, az iskolát, a plébániát és az idősek otthonát is. Személyes beszélgetésekre és közös játékra is jutott az idejéből. Együtt utaztunk Budapestre, ahol szeptember 22-én ünnepélyes szentmisében hálát adtunk a tíz évnyi szolgálatunkért Magyarországon. Ezután folytatódotta vizitáció a budapesti közösségben.

María Cristina nővér arra hívott minket, hogy legyünk olyanok, mint az új tömlő, amely képes befogadni az új bort, mert puha bőrből van, tud tágulni, alakulni és segíti az új, habzó bort lélegezni. Ezzel a hasonlattal buzdított minket, hogy legyünk nyitottak az újra, az idők jeleire, a változásra és az állandó megtérésre, s engedjük, hogy a Szentlélek betöltsön és vezessen minket. Megmutatta, mennyire fontos a misszionáriusi életünkben a megkülönböztetés. Fontos keresni, hogy hová, kikhez hív minket a Szentlélek, és gondolkodni arról, milyen „új tömlőkre” van szükség Isten missziójában.

Az egész vizitáció közös összejövetellel zárult Szlovákiában, a provinciális házban, ahol megéreztük, mennyire összehozott minket ez a pár hét. Mindenki új lelkesedéssel, reménnyel és célokkal tért vissza a közösségébe és szolgálatához.

Zygar Malgorzata SSpS


2018-12-22 22:16:17

   Isten azért jött el hozzánk, mert társunk akart lenni az úton, meg akarta hallgatni történetünket, és segíteni akart, hogy felismerjuk: nemcsak körbe-körbe járunk, hanem a béke és az öröm háza felé tartunk. Ez a karácsony nagy misztériuma, amely továbbra is vigasztal minket: nem vagyunk egyedül az úton. A szeretet Istene, aki életet adott nekünk, elküldte egyetlen Fiát, hogy mindig és mindenütt velünk legyen, s így soha ne kelljen elveszetnek éreznünk magunkat küzdelmeinkben, hanem bízhassunk benne, hogy ő velünk jár. A kihívás az, hogy engedjük Istennek: hadd legyen az, aki lenni akar.
(...) A karácsony újból arra biztat minket: ne féljünk engedni, hogy ő - akinek a szeretete nagyobb annál, mint amit a szívünk és elménk felfogni képes - a társunk legyen.

Henri J. M. Nouwen

Áldott, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

                                                     Missziós Nővérek


2018-12-22 21:52:15

A Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek Szlovák Tartomány Provinciális Házában választási gyűlésre került sor 2018. november 30. – december 2. között. A 6 közösségből 40 nővér jött össze, hogy az új tartományfőnöknőt és a tanácsát megválassza a következő, 2019–2022-es időszakra. A találkozó moderátora Jana Kurkinová, salézi nővér volt. Az előadása címe: „Meghívottakat keresni, hogy az új bort ajánlhassák”. Az előadás forrása Ferenc pápa egyik dokumentuma volt. Az előadást követő csoportmunkában a nővérek azokat a képességeket keresték, amelyek a jövendő tartományi tanács számára szükségesek lehetnek. Az új tartományfőnöknő Tóthová Natália Jana Pavla nővér lett. A tanács tagjai Florková Katarína nővér, Michalicová Ľubomíra Pia nővér, Kušiková Ivica nővér és Eliášová Janka Jana nővér lettek. A jelenlegi tartományfőnöknő, Slusná Anna Lucia nővér gratulált a megválasztott nővéreknek. A megválasztott tanács megköszönte a régi tanácsnak a szolgálatát, amelyet a tartomány javára végeztek.

Katarína Junasová SSpS

 


2018-11-26 19:16:20

„Egész szeretetemet és egész életemet az Evangélium szolgálatára akarom szentelni"
Boldog Mária Ilona

November 28.
Boldog Mária Ilona Stollenwerk,

a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek társalapítója,
emléknapja

Ima Boldog Mária Ilona Stollenwerk közbenjárását kérve

        Szentlélek Úristen, szereteted tüze lángolt Boldog Mária Ilona szívében. Te buzdítottad őt, hogy adja tovább ezt a tüzet, főként a távoli Kínában élő embereknek. Adj nekünk is túláradó és lángoló szívet, hogy félelem nélkül közeledni tudjunk másokhoz és segíthessünk nekik megtapasztalni, hogy te olyannak szereted őket amilyenek, mindazzal együtt, amijük van: fájdalmaikkal, bánatukkal és mély vágyukkal, hogy az életük gyümölcsöt hozó és teljes legyen! Boldog Mária Ilona közbenjárására hallgasd meg imánkat! Ámen.
 

 


előző  2 3 4 5   következőSzámítógép javítás Halásztelek, Budapest 22. kerület Honlapkészítés, webdesign, arculat tervezés, grafikai munka