2017-01-15 13:52:12

Január 15. Szent Arnold Janssen alapítónk emléknapja

Szent Arnold Janssen Németországban, Goch-ban született 1837-ben. Egyházmegyés papból lett szerzetes. Matematikatanárként dolgozott egy német kisvárosban, ám megérezve az idők jeleit lemondott jó megélhetést biztosító állásáról és missziósházat szervezett. 1875. szeptember 8-án megalapította az Isteni Ige Társaságát (verbita rend), amely ma az egyik legnagyobb missziós szerzetesrend.
A missziósház az alapítással egy időben nyílt meg – az egyházüldözés miatt Hollandiában –, a német határ közelében lévő Steylben. Néhány évvel később Szent Arnold Janssen életre hívta a rend női ágát is, a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek, majd a Szentlélek Szolgálói Örökimádó Nővérek kongregációját is.
Akárcsak Lisieux-i Szent Teréz, Szent Arnold Janssen sem volt soha távoli földrészen misszióban. Élete elsősorban az imádság alapvető fontosságára mutat rá. Állandóan Isten akaratát kereste, és aszerint élt: „Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. Minden más hozzá adatik nektek.” (Mt 6,33) Intenzív istenkeresése kitágította látókörét, éberré tette, ugyanakkor állhatatos volt, a döntésre mindig kivárta a legkedvezőbb pillanatot.


2017-01-04 22:09:06


2016-12-23 17:43:24

„A megtestesült Igében Isten saját szavát mondta ki a világba – az utolsót, a legmélyebbet és a legszebbet. Olyan szót, amelyet nem lehet visszavonni, mert ez a szó maga az Isten a világban. És ez a szó így hangzik: Szeretlek világ és szeretlek ember!” Karl Rahner

Áldott karácsonyi ünnepeket
és a kegyelmekben gazdag
új esztendőt kívánunk!

Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek


2016-12-18 16:34:30

Karácsonyi kilenced

5. nap (december 20.)

EGYSÉG A BEBÖRTÖNZÖTTEKKEL

Ó Dávid kulcsa, mely nyitja Isten örök Királyságának kapuit: jöjj és szabadítsd meg a sötétség börtönében levőket!

Isten, az emberiség szerető Atyja, te kinyilatkoztattad magad a történelmen át mint az Egyetlen, aki velünk van. Elmondtad Mózesnek, hogy láttad, hogyan bántak népeddel Egyiptomban, hogy hallottad őket, hogyan kiáltottak a szolgaságtól való megmentésért, hogy tudsz mindent szenvedésükről és azt tervezed, hogy szabadságra vezeted őket. Elküldted Fiadat, Jézust, akinek életünkbe való eljövetelét minden évben újra várjuk, mint az egyetlent, aki szabadulást hirdet a foglyoknak és szabadságot azoknak, akik börtönben vannak. Elküldted Lelkedet, akiben élvezzük annak szabadságát, hogy gyermekeid lehetünk, és aki által még a teremtett világ is megszabadul szolgaságából, hogy osztozhasson Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságában. Mivel velünk vagy, ma arra kérsz minket, hogy legyünk szerető közösségben azokkal, akiket megfosztottak szabadságuktól, igazságosan vagy igazságtalanul. Mi, akik gyakran bebörtönözve érezzük magunkat saját magunkba és a sok hatásba, amik elveszik a szabadságunkat, vágyunk arra, hogy szolidaritásban legyünk mindenkivel, kérvén: „Maranatha! Jöjj, Urunk, szabadíts meg minket”!

TÖRTÉNET

Thomas, egy singapore-i fiatalember, egyike volt a 16 Aids-es fogolynak, akiket minden második héten meglátogattunk. Kábítószert csempészett Taiwanba, hogy pénzt szerezzen a gyógyszeres kezeléséhez és halálra volt ítélve. Nagyon beteg volt, zárkózott és nehéz volt megközelíteni. Tudtam, hogy nem lesz könnyű bizalomra lelni abban a csoportban. De a 70. születésnapom alkalmat adott arra, hogy megnyíljanak a szívek. Megengedték nekem, hogy bevigyek két ízletes tortát és Coca Colát az ünnepséghez. A börtönszemélyzet ijedten kérdezte: „Hogyan tud velük együtt enni és kezet rázni velük?” De a foglyok, érezvén, hogy elfogadták és méltányolják őket, megnyíltak. Úgy vágytam arra, hogy megtapasztalják az emberi szereteten és gondoskodáson keresztül, hogy Isten szereti őket és értékesek az Ő szemében, a kábítószertől való függőség, a betegség és bűncselekmények ellenére. Lassanként a dolgok Thomas számára is megváltoztak. Halálos ítéletét életfogytiglanra változtatták. Gyógyszeresen kezelik, ismét tud nevetni, és tudja, hogy elfogadták. Mialatt a csoport megváltozott, Thomas még mindig ott van, de még énekel és arról álmodik, hogy egy nap kiszabadul. Reményem az, hogy egy nap teljesen rábízza magát majd Isten kezére.

IMÁDSÁG

Irgalmasság Atyja, a szívek titkait csak te ismered. Te tudod, hogy ki igaz és megbocsátasz a hamisnak. Te vagy egyedül a Mindenható Bíró. Mi nem vagyunk méltók, hogy megítéljünk bárkit is. A te irgalmad elegendő a bűnösöknek. Hallgasd meg imáinkat a bebörtönzöttekért. Adj nekik bűnbánatot és add, hogy higyjenek benned. Adj nekik türelmet és reményt szenvedéseikben és vezesd őket hamar haza. Vigasztald közeli és drága szeretteiket. Add, hogy bízzanak Jézus Krisztusban és éljenek reménnyel. Ámen.


2016-12-18 16:31:54

Karácsonyi kilenced

4. nap (december 19.)

EGYSÉG AZ ALKOHOL ÉS KÁBÍTÓSZER ÁLDOZATAIVAL

"Ó jöjj el Jessze vesszeje, rab nemzeteknek fényjele; ha szólsz, elnémul földi nagy, jöjj, szabadítónk csak te vagy!" (ÉE 15) Jöjj, ments meg minket, ne késlekedj.

A mai világ a jelen emberének nagyon gyors iramot diktál. Nem mindig könnyű felvenni a versenyt a modern élet követeléseivel. Az emberek nem mindig érnek el sikereket a családi kapcsolatokban, közösségben és munkában. Sok követelést támasztanak egymással szemben. Így az emberek, főleg a fiatalok gyakran menekülnek az alkohol, kábítószer és más szenvedélyek világába. Az, hogy valaki egy kémiai anyag használatának útjára lép, különösen az alkoholra és kábítószerre gondolunk itt – nem csak menekülés az élettől. Ez az eredménye a túlzásba vitt ön-központúságnak, csak a saját tapasztalataikra való támaszkodásnak, és hogy gyors hangulatjavulást találjanak az élet szorongásaival és viszontagságaival szemben. Amikor valaki a függőség útjára lép, egyre tehetetlenebb lesz a saját gyengeségével szemben, és hangosabban kiált hibás viselkedésével, ami tulajdonképpen egy segítségért való kiáltás. De azok, akik szeretik őket, nem mindig értik meg kiáltásukat. Nem tudnak gyorsan cselekedni és megszabadításukra sietni, ahogy Mária tette Erzsébettel.

TÖRTÉNET

Emily egy sokgyermekes családból származik. Kisgyermekként megtapasztalta az erőszakot, durva bánásmódot, magányt. 11 éves korában barátjával együtt kábítószert kezdtek fogyasztani és alkalmanként az ájulásig itták magukat. Emily keresztülment … (undercutting -ezt nem értem), emeletről való leugráson, baleseteken, láb-, kar-, borda- és medencetörésen. Különböző központokban és javítóintézetekben volt, amelyekből sikeresen megszökött. Életében a változás akkor állt be, amikor 19 éves lett. Amikor a szenvedélybetegek központjában volt, rájött, hogy gyermeket vár, a második hónapban van. A gyermek körüli gondolatok kezdték uralni életét. Meg akarta szülni a gyermeket. A központban szigorúság volt, de megengedték nekik, hogy olvassanak. Mindenki beszélhetett egy pappal. Be lehetett menni a kápolnába és a szentségekhez. Végül is Emily kért egy Bibliát. Rendszeresen elkezdett imádkozni. Lassanként Isten elkezdte irányítani az életét és ő jobban érezte magát. A gyermek szépen fejlődött. Végül egy gyönyörű, egészséges kislánynak adott életet! Ma bízik Istenben, mert minden nehéz pillanat ellenére túlélt mindent. Rájött, hogy Ő gondoskodik róla. Megtapasztalta Isten csodáit életében. Isten megmentette őt olyan helyzetekből, mikor a halál közelről megérintette őt, és olyan embereket adott az útjába, akik segítették és pártfogolták őt és még most is pártfogolják. Imádkozik és köszönetet mond Istennek mindennap!

IMÁDSÁG

Szerető Isten, kérünk, szabadítsd meg azokat, akik függnek az alkoholtól, a kábítószerektől, a cigarettától és minden szenvedélytől. Add, hogy kívánják annak a kísértésnek a  visszautasítását, hogy újra éljenek ezekkel. Tudjuk, hogy saját erejükből nem tudnak szakítani a megszerzett szokásokkal: gyógyítsd meg őket, tisztítsd meg szándékaikat, és erősítsd a gyenge akaratúakat. Szabadítsd meg őket azoktól a következményektől, amelyeket ezek a szenvedélyek okoztak. Támogasd őket vágyukban, hogy belső szabadságban élhessenek. Segítsd őket, hogy legyőzzék a testi kísértéseket és rossz vágyakat. Töltsd el őket a Szentírásban levő Isten Igéjének erejével és öleld át őket szereteteddel, mely az Eucharisztiából árad. Hisszük, hogy kegyelmed által nem csak szabad emberek lesznek, hanem szolgálatodra szentelt emberek is. Ámen.

Mária, Anyánk közbenjárása által teljünk el belső bölcsességgel és gyengéd szerető gondoskodással, hogy tudjunk segíteni azokon, akik hozzánk jönnek szükségükben.


előző  2 3 4 5   következő
Számítógép javítás Halásztelek, Budapest 22. kerület Honlapkészítés, webdesign, arculat tervezés, grafikai munka