2017-06-07 22:41:54

Jöjj Szentlélek Úristen!
Helyettesítsd csendes nyugalommal,
a bennünk lévő feszültséget.
Helyettesítsd csendes bizalommal,
a bennünk lévő aggodalmat.
Helyettesítsd erős hittel,
a bennünk lévő félelmet.
Helyettesítsd kegyelem édességével,
a bennünk lévő keserűséget.
Helyettesítsd ragyogó fényeddel,
a bennünk lévő sötétséget.
Helyettesítsd szerető melegeddel,
a bennünk lévő hideget.
Helyettesítsd fényességeddel,
a bennünk lévő éjszakát.
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal,
a bennünk uralkodó hideg telet.
Egyengesd ferdeségünket.
Vedd el büszkeségünk élességét,
de mélyítsd el alázatosságunkat.
Gyújtsd meg szeretetünk tüzét,
de oltsd ki szenvedélyeink tüzét.
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat,
ahogy Te látsz minket.
Engedd, hogy úgy lássunk Téged,
ahogyan azt Te kívánod.
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint:
"Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!"
Ámen.


2017-05-22 08:49:48

 

Május 24.
Imanap a kínai egyházért

2007-ben a XVI. Benedek pápa imanapot hirdetett meg a kínai egyházért, amelynek időpontja minden év május 24, a Boldogságos Szűzanyának, a Keresztények Segítőjének emléknapja, akit a sanghaji Shesan Mária-kegyhelyen különösen tisztelnek.

Imádság a szenvedő kínai egyházért

Istenünk, világ kormányzója és népek világossága,
tekints az egész kínai népre a küzdelem és a szenvedés napjaiban!
Erősítsd meg a kínai egyházat,
amely a te szeretett Fiad szenvedéseiben részesül!
Engedd, hogy Jézus Krisztus a kínai egyháznak
és az egész népnek mindenkor világossága és feltámadása legyen!
Mennyei Atyánk, add, hogy egyházad szenvedéséből mag keljen ki,
amely termést hoz dicsőséged napjáig!
Engedd, hogy mindnyájan részesülhessünk abban a dicsőségben,
amely benned, Mennyei Atyánk,
Fiadban és a Szentlélekben mindörökkön örökké ragyog!
Szűz Mária, Kína császárnője, könyörögj kínai népedért!
Ámen.


2017-05-17 20:07:11

Május 20.

Boldog Jozefa Hendrina Stenmanns

emléknapja

"Éljünk óráról-órára, napról-napra,

a jövőt viszont, bízzuk Istenre."

Boldog Jozefa

Boldog Jozefa Hendrina Stenmanns 1852. május 28-án született Issumban, Németországban. Ő volt a legidősebb hét testvér közül. Már egészen fiatalon részt vállalt szülőhelyén a szegények és betegek segítésében. Tizenkilenc évesen csatlakozott a ferences harmadrendhez, mely lelkiség táplálta benne az egyszerű élet iránti vágyat és a mély imaéletet. Vágyódott a szerzetesi élet után, de amikor huszonhat éves volt, haldokló édesanyjának megígérte, hogy gondoskodni fog a testvéreiről. Anyagilag is támogatott egy az édesapja szabóműhelyében dolgozó tanoncot, aki a steyli missziósházba akart jelentkezni. Így ismerte meg Szent Arnold Janssen atyát és került Steylbe. Kezdetben Boldog Mária Ilona Stollenwerkhez hasonlóan ő is az első verbita missziósház konyháján dolgozott segítőként. Amikor 1898-ban Szent Arnold Janssen megalapította a rend női ágát, Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek közösségét, Jozefa Hendrina Stenmanns és Mária Ilona Stollenwerk annak társalapítója lett. Missziós lelkiségének megkülönböztető jegye a Szentháromság, legfőképpen a Szentlélek, valamint a Boldogságos Szűz Mária és Szent József iránti különleges tisztelet volt.

 

Ima Boldog Jozefa Stenmanns közbenjárását kérve

Urunk, Jézus Krisztus, Te Boldog Jozefán keresztül kinyilvánítottad irántunk való jóságodat és szeretetedet. Ő igazi misszionáriusként egész életét arra szentelte, hogy alázatos és elkötelezett szolgálata által szereteted üzenetét terjessze. Az ő közbenjárását kérve azért imádkozunk, hogy add meg nekünk a kegyelmet, hogy kövessük Boldog Jozefa példáját az imában, az állhatatosságban és a kitartó munkában! Mint ő, szeretnénk mi is hinni a hihetetlenben, elérni az elérhetetlent, és bízni a láthatatlan, hallhatatlan, elképzelhetetlen örökségben, amelyet azok számára készítettél, akik szeretnek téged. Ámen.


2017-03-14 23:16:43

Isten hív, hogy szabadságot és békét szerezzek

Levél a Fülöp-szigetekről

      Februárban már öt hónapja vagyok a Fülöp-szigeteken, ugyanabban a városban, mint Lányi Béla testvér, Cebuban. A Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek kongregáció szabályai szerint az első fogadalom után bizonyos időt a hivatásunk megkülönböztetésére, megvizsgálására kell szánni. Ez az idő általában hat év. Az első két évet Magyarországon töltöttem, majd hármat a saját országban, Szlovákiában és most az utolsót a Fülöp-szigeteken. Az ittlétem célja az örökfogadalomra való felkészülés.

Hat nővérrel együtt alkotunk itt nemzetközi közösséget. Ewa Lidia nővér, aki lengyel, felelős a képzésünkért. A többiek Vietnámból, Ukrajnából, Dél-Koreából és a Fülöp-szigetekből származnak. Az ima, a lelki olvasmányok és tanulás mellett volt lehetőségünk bemutatni egymásnak országunkat, kultúránkat is. Elkészítettük hazánk tipikus ételeit, felpróbáltuk egymás népviseleteit. A kulturális programokra vendégeket is hívtunk, akik valamilyen módon kapcsolódnak az adott országhoz: ott voltak misszionáriusként vagy onnan jöttek a Fülöp-szigetekre.

Hálás vagyok, hogy itt lehetek. Lehetőségem van egy másik ország szépségét, kultúráját megismerni, bár őszintén megvallva néha nem könnyű itt. A csendes időben törekszem többet hallgatni Istenre. Érzéseim, gondolataim nem mindig a szeretet felé vezetnek, de Isten hív, hogy szabadságot és békét szerezzek.

Minden csütörtökön egy egészségügyi központba megyünk, ahol utcagyerekekkel foglalkozunk: megfürdetjük őket, angolt tanítunk nekik, játszunk velünk. Az utcán sok szegény ember él, néha egész családok. A gyerekek gyakran éhesek, ezért lopnak, és hogy elfelejtsék a nyomort, ragasztót szívnak. Szombat délutánonként elmegyünk egy szeméttelephez, ahol körülbelül háromszázötven család él. Hulladékválogatással foglalkoznak. Amit tudnak, eladnak és a pénzből ennivalót vesznek. Mivel néhány családnak nincs elég pénze tanszerekre vagy iskolai egyenruhára, a gyerekek nem járnak az iskolába. Az utcagyerekek és az emberek a szeméttelep oldalában nyomot hagytak a szívemben.

Kívánom nektek és magamnak is, hogy legyen mindig béke a szívünkben és hála a sok áldásért, amit kaptunk, és hogy mindezt meg tudjuk osztani azokkal, akiket Isten mellénk helyezett. Köszönöm, hogy imáitokkal és áldozataitokkal támogatjátok a misszionáriusokat. Kérem, hogy imádkozzatok az örökfogadalomra készülő nővérekért és azokért is, akik még nem tapasztalták meg a szeretetet.

Katarína Junasová SSpS


2017-02-16 23:11:19

Missziós Önkéntes Szolgálat

Informaciós hétvége

2017.02.10-11.

Február 10. és 12. között zajlott le az információs hétvége a leendő missziós önkéntesek számára. A Szent Arnold Lelkigyakorlatosházba két érdeklődő érkezett, akiket a missziós nővérek és a volt missziós önkéntesek kísértek.

Magdalena nővér Ausztriából, aki már 30 éve segít a fiataloknak megvalósítani a missziós küldetésüket, bevezette őket a misszió spirituális és bibliai jelentésébe. A képzésnek legérdekesebb része azonban a volt missziós önkéntesek beszámolói voltak, akik elmesélték misszióban töltött egy évük tapasztalatait. Bár csak rövid időre, de lehetőségünk volt „elutazni” Bolíviába, Ecuadorba és Ghánába. Az önkéntesek nagyon őszintén és gazdagon megosztották tapasztalataikat. Az azóta eltelt sok idő ellenére látszott az arcukon, hogy mennyire él még bennük e missziós tapasztalat. Egyikük bevallotta, hogy ez volt az eddigi életének legszebb éve. Ennek a megosztásnak köszönhetően a missziós önkéntesség iránt érdeklődőknek volt lehetősége meggyőződni arról, hogy a missziós önkéntesség mennyire az, amit keresnek. A képzés alatt volt idő a közös imádságra, szentmisére, beszélgetésre és személyes megosztásra.

Az érdeklődőknek három hetük van, hogy döntést hozzanak a képzés következő szakaszában való részvételükről, amely augusztusig fog tartani. Imádkozzunk értük, hogy jól tudják felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számukra.

                                                                                                                                                                  Klewek Anna SSpS


előző  2 3 4 5   következő
Számítógép javítás Halásztelek, Budapest 22. kerület Honlapkészítés, webdesign, arculat tervezés, grafikai munka