2017-03-14 23:16:43

Isten hív, hogy szabadságot és békét szerezzek

Levél a Fülöp-szigetekről

      Februárban már öt hónapja vagyok a Fülöp-szigeteken, ugyanabban a városban, mint Lányi Béla testvér, Cebuban. A Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek kongregáció szabályai szerint az első fogadalom után bizonyos időt a hivatásunk megkülönböztetésére, megvizsgálására kell szánni. Ez az idő általában hat év. Az első két évet Magyarországon töltöttem, majd hármat a saját országban, Szlovákiában és most az utolsót a Fülöp-szigeteken. Az ittlétem célja az örökfogadalomra való felkészülés.

Hat nővérrel együtt alkotunk itt nemzetközi közösséget. Ewa Lidia nővér, aki lengyel, felelős a képzésünkért. A többiek Vietnámból, Ukrajnából, Dél-Koreából és a Fülöp-szigetekből származnak. Az ima, a lelki olvasmányok és tanulás mellett volt lehetőségünk bemutatni egymásnak országunkat, kultúránkat is. Elkészítettük hazánk tipikus ételeit, felpróbáltuk egymás népviseleteit. A kulturális programokra vendégeket is hívtunk, akik valamilyen módon kapcsolódnak az adott országhoz: ott voltak misszionáriusként vagy onnan jöttek a Fülöp-szigetekre.

Hálás vagyok, hogy itt lehetek. Lehetőségem van egy másik ország szépségét, kultúráját megismerni, bár őszintén megvallva néha nem könnyű itt. A csendes időben törekszem többet hallgatni Istenre. Érzéseim, gondolataim nem mindig a szeretet felé vezetnek, de Isten hív, hogy szabadságot és békét szerezzek.

Minden csütörtökön egy egészségügyi központba megyünk, ahol utcagyerekekkel foglalkozunk: megfürdetjük őket, angolt tanítunk nekik, játszunk velünk. Az utcán sok szegény ember él, néha egész családok. A gyerekek gyakran éhesek, ezért lopnak, és hogy elfelejtsék a nyomort, ragasztót szívnak. Szombat délutánonként elmegyünk egy szeméttelephez, ahol körülbelül háromszázötven család él. Hulladékválogatással foglalkoznak. Amit tudnak, eladnak és a pénzből ennivalót vesznek. Mivel néhány családnak nincs elég pénze tanszerekre vagy iskolai egyenruhára, a gyerekek nem járnak az iskolába. Az utcagyerekek és az emberek a szeméttelep oldalában nyomot hagytak a szívemben.

Kívánom nektek és magamnak is, hogy legyen mindig béke a szívünkben és hála a sok áldásért, amit kaptunk, és hogy mindezt meg tudjuk osztani azokkal, akiket Isten mellénk helyezett. Köszönöm, hogy imáitokkal és áldozataitokkal támogatjátok a misszionáriusokat. Kérem, hogy imádkozzatok az örökfogadalomra készülő nővérekért és azokért is, akik még nem tapasztalták meg a szeretetet.

Katarína Junasová SSpS


2017-02-16 23:11:19

Missziós Önkéntes Szolgálat

Informaciós hétvége

2017.02.10-11.

Február 10. és 12. között zajlott le az információs hétvége a leendő missziós önkéntesek számára. A Szent Arnold Lelkigyakorlatosházba két érdeklődő érkezett, akiket a missziós nővérek és a volt missziós önkéntesek kísértek.

Magdalena nővér Ausztriából, aki már 30 éve segít a fiataloknak megvalósítani a missziós küldetésüket, bevezette őket a misszió spirituális és bibliai jelentésébe. A képzésnek legérdekesebb része azonban a volt missziós önkéntesek beszámolói voltak, akik elmesélték misszióban töltött egy évük tapasztalatait. Bár csak rövid időre, de lehetőségünk volt „elutazni” Bolíviába, Ecuadorba és Ghánába. Az önkéntesek nagyon őszintén és gazdagon megosztották tapasztalataikat. Az azóta eltelt sok idő ellenére látszott az arcukon, hogy mennyire él még bennük e missziós tapasztalat. Egyikük bevallotta, hogy ez volt az eddigi életének legszebb éve. Ennek a megosztásnak köszönhetően a missziós önkéntesség iránt érdeklődőknek volt lehetősége meggyőződni arról, hogy a missziós önkéntesség mennyire az, amit keresnek. A képzés alatt volt idő a közös imádságra, szentmisére, beszélgetésre és személyes megosztásra.

Az érdeklődőknek három hetük van, hogy döntést hozzanak a képzés következő szakaszában való részvételükről, amely augusztusig fog tartani. Imádkozzunk értük, hogy jól tudják felismerni azt az utat, amelyet Isten készített számukra.

                                                                                                                                                                  Klewek Anna SSpS


2017-02-16 23:06:04

Menj el a testvéreimhez!

Ifjúsági Missziós Hétvége 2017.02.03-05.

Február 3. és 5. között a Szent Arnold Lelkigyakorlatosházban lezajlott a 9. Ifjúsági Missziós Hétvége a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek szervezésében. A fiatalokat „missziós útjukon” Bolvári János atya, mélykúti plébános kísérte a missziós nővérek segítségével. 14 fiatal vett részt a lelkigyakorlaton.

A lelkigyakorlat „idegenvezetője” Mária Magdolna volt, Jézus feltámadásának első hírvivője, akihez Jézus feltámadása után azokkal a szavakkal fordult, amelyek a lelkigyakorlat mottója lettek: „Menj el a testvéreimhez…” János atya megmutatta nekünk Mária Magdolna élete példáján, hogy mi is, úgy mint ő, hordjuk a szívünkben a múltunkban szerzett sebeket. Amíg nem tudatosítjuk magunkban a ránk való hatásukat, addig nem tudunk megbocsátani azoknak, akik megbántottak minket. Csak a Jézussal való találkozásból fakadó erő és gyógyító szeretetének az ereje képes teret teremteni bennünk az embertársaink számára és képes elvezetni minket azokhoz, akik előtt nehéz feladat tanúságot tenni hitünkről – a felebarátainkhoz.

A Mária Magdolna életét bemutató film bevezetett minket a lelkigyakorlatba, amit a szentmisék, az imádságok, a kiscsoportos beszélgetések és a bibliodráma mélyítettek el. Nem hiányoztak vidám programok sem, amikor a játékkal és tánccal eltöltött idő alatt közelebb kerülhettünk egymáshoz.

A vasárnapi záró szentmisén minden résztvevő kapott egy papírból készített kis szandált, amelyen a lelkigyakorlat mottója található. A szandál emlékeztet minket arra, hogy minket is küld Jézus a testvéreinkhez!

Klewek Anna SSpS


2017-02-07 20:07:10

Február 8.

Nemzetközi ima- és érzékenyítő nap

az emberkereskedelem ellen

A Szentszék ima- és érzékenyítő napot hirdetett február 8-ra. Ez a nap Josephine Bakhita (1869-1947) szudáni származású felszabadított rabszolga ünnepe, aki szerzetesnő lett (a kanossziánus rendben), és 2000 óta a szentek között tiszteljük.

Minden év február 8-án, Szent Bakhita emléknapján konkrét alkalom adódik szívünket tágra nyitni és szolidaritásunkat mindazokkal kifejezni, akiket a világ és vágyakozásai korszerű rabszolgákká tettek. Az emberkereskedelem a mai idők botránya, bűncselekmény, mely iránt nem maradhatunk közömbösek. Több mint 27 millió nő, férfi és gyerekről van tudósítás, hogy őket rabszolga-módra munkára, szexuális meggyalázásra, kéregetésre kényszerítenek vagy a belső szervüket elrabolják.

Minden keresztény meghívást kap az imádságra az emberkereskedelem áldozataiért, és arra, hogy keresse, mily módon és formában tudunk együtt ellenszegülni és az áldozatokon segíteni. Valószínűleg gyakran gyötör minket az a kérdés, hogy mit tehetünk, hogyan kell nekünk ellenszegülni ennek a hatalmas bűnnek. Tehetetlenség vesz erőt rajtunk, amikor e kiterjedt jelenséget látjuk. Anélkül, hogy nagy dolgokra várunk, tegyünk meg egy egyszerű gesztust és alakítsuk át az éjszakát az irgalom hatalmává! Imádkozzunk az emberkereskedelem áldozataiért és a szenvedés okozóiért. Imádkozzuk ezen a napon az irgalmasság rózsafüzérét. Ezzel az imával körülfogjuk az emberkereskedelem áldozatait. Az ő szabadulásuk az Irgalmas Atya szívének kívánsága. Imádkozzunk a kínzókért, hogy nyíljanak meg az átalakító erőnek és engedjék az életüket megváltoztatni. Imádkozzunk saját magunkért, hogy ne használjunk ki másokat, hanem hogy érzékenyebb szívünk legyen, képes megérintődni, látva az igazságtalanságot és szerencsétlenséget.

Az emberkereskedelem a XXI. századi rabszolgaság egyik legrosszabb példája. Az egész világon jelen van. Az ENSZ és más nemzetközi szervezetek szerint körülbelül 21 millió embert érint. A legtöbb áldozat nagyon szegény és kiszolgáltatott a szexuális kizsákmányolás, a kényszermunka és koldulás, az illegális szervkereskedelem, valamint a háztartásban végeztetett szolgai munkák és kényszerházasságok, illegális örökbefogadás és a rabszolgaság egyéb formái ellen. Évente hozzávetőleg 2,5 millió ember hal meg ember-kereskedelem és rabszolgaság miatt, 60%-ban nők és gyermekek. Ők sokszor szörnyű visszaélések, nemi erőszak és kimondhatatlan kegyetlenségek áldozatai. A másik oldalról nézve az emberkereskedők és bűntársaik számára ez a világ egyik legjövedelmezőbb illegális tevékenysége, amely évente összességében mintegy 32 billió dollárt eredményez. A drog- és fegyverkereskedelem után ez a harmadik legnagyobb „üzlet”.

A nemzetközi imanap elsődleges célja a figyelem felhívása, az egyház és a társadalom érzékenyítése, továbbá annak tudatosítása, hogy az erőszak és az igazságtalanság terjed a világban és rengeteg olyan embert érint, akiknek nincs hangjuk, sehol nem számítanak és sokak szemében senkik: egyszerűen rabszolgák.

A másik cél az, hogy konkrét lépéseket tegyünk és megoldást találjunk a rabszolgaság modern formáinak felszámolása érdekében. Ezért fontos hangsúlyozni, hogy minden áldozat és rabszolga számára biztosítani kell a személyiségi- és szabadság-jogaikat, valamint emberi méltóságukat. Másfelől fel kell számolni a bűnszervezeteket és azokat a csoportokat, akik kihasználják a szegénységet és az áldozatok kiszolgáltatottságát saját élvezetükre, valamint haszonszerzésre.

«Személyekkel kereskedni emberiség elleni bűncselekmény. Össze kell fognunk annak érdekében, hogy megszabadítsuk az áldozatokat és megálljt parancsoljunk ennek a bűncselekménynek, amely egyre agresszívabb, és amely a személyeken túl a társadalom alapértékeit, sőt a biztonságot és a nemzetközi igazságosságot, a gazdaságot, a család intézményét és a közösségi életet is fenyegeti». Ferenc pápa


2017-01-15 13:52:12

Január 15. Szent Arnold Janssen alapítónk emléknapja

Szent Arnold Janssen Németországban, Goch-ban született 1837-ben. Egyházmegyés papból lett szerzetes. Matematikatanárként dolgozott egy német kisvárosban, ám megérezve az idők jeleit lemondott jó megélhetést biztosító állásáról és missziósházat szervezett. 1875. szeptember 8-án megalapította az Isteni Ige Társaságát (verbita rend), amely ma az egyik legnagyobb missziós szerzetesrend.
A missziósház az alapítással egy időben nyílt meg – az egyházüldözés miatt Hollandiában –, a német határ közelében lévő Steylben. Néhány évvel később Szent Arnold Janssen életre hívta a rend női ágát is, a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek, majd a Szentlélek Szolgálói Örökimádó Nővérek kongregációját is.
Akárcsak Lisieux-i Szent Teréz, Szent Arnold Janssen sem volt soha távoli földrészen misszióban. Élete elsősorban az imádság alapvető fontosságára mutat rá. Állandóan Isten akaratát kereste, és aszerint élt: „Keressétek először az Isten országát és az ő igazságát. Minden más hozzá adatik nektek.” (Mt 6,33) Intenzív istenkeresése kitágította látókörét, éberré tette, ugyanakkor állhatatos volt, a döntésre mindig kivárta a legkedvezőbb pillanatot.


előző  2 3 4 5   következő
Számítógép javítás Halásztelek, Budapest 22. kerület Honlapkészítés, webdesign, arculat tervezés, grafikai munka