2018-03-30 20:44:42

Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

Áldott, örömteli húsvéti ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

                                                     Missziós Nővérek


2018-03-19 22:11:55

"Te vagy a Szeretett"

Nagyböjti imadélután Mélykúton

Valóban létezik a hang, mely felülről és belülről szól hozzánk, halkan suttogja vagy hangosan kimondja: „Te vagy a Szeretett, akiben kedvem telik.”
Biztosan nem könnyű meghallani ezt a hangot egy olyan világban, melyben egyfolytában azt kiáltozzák: „Semmire sem vagy jó, csúnya vagy, nem érsz semmit, hitvány alak vagy, egy nagy senki – hacsak be nem bizonyítod az ellenkezőjét!”
Szeretném, ha hagynád visszhangozni e szavakat lényed minden porcikájában: „Te vagy a Szeretett.”  (Henri Nouwen, Te vagy a Szeretett)


2018-03-19 21:42:37

MÖSZ információs hétvége

Február 23. és 25. között zajlott le az információs hétvége a leendő missziós önkéntesek számára. A Szent Arnold Lelkigyakorlatos házba két érdeklődő érkezett. A Missziós Nővérek, Francis atya és volt missziós önkéntesek kíséretében.

A megismerkedés után, a nővérek bevezették fiatalokat a Verbita Család történetébe és karizmájába. Azután a résztvevők megosztották, hogy mit jelent nekik a misszió. Christina nővér pedig elmondta a saját missziós történetét, és megmutatta, hogyan változott a misszió jelentése a századok során. A találkozónak legjobb része a missziós beszámolók voltak. Volt önkéntes Bolíviából, Togóból és Ecuadorból is, akik nagyszerűen osztották meg tapasztalataikat. Az egyik önkéntes maga Christina nővér volt, aki a missziós tapasztalat után belépett a Missziós Kongregációba.

Kiderült, az információs hétvégét nem csak az érdeklődők látták gyümölcsözőnek, hanem az önkéntesek is bevallották, milyen fontos nekik, visszatekinteni missziós múltjukra, amely nagymértékben befolyásolta az életüket.

Az érdeklődőknek két hetük van arra, hogy döntést hozzanak a képzés következő szakaszában való részvételükről. Imádkozzunk értük, hogy felismerjék az Isten útját.


2018-03-12 21:47:02

Missziós önkéntesünk, Surmacz Alexandra már negyedik hónapja van Ghánában. Egyre pontosabban látja, egyre mélyebben ismeri az ottani helyzetet, a kultúrát és az embereket. Az ünnepi időszak tovább mélyítette és gazdagította tapasztalatait, amelyekről szeretne beszámolni.

„Életemben először töltöttem az adventet és a karácsonyt az otthonomtól távol, más kultúrában, más szokásokkal, és nemrégen megismert emberek között. Ezt az időt Isten áldásaként éltem meg.  

Az advent kezdetén egy kis faluban, Kwho Tafoban voltam, ahol SSpS nővérek egy klinikát vezetnek. Az első adventi vasárnapot egy gyönyörű, verbiták által épített barlangkápolnában ünnepeltük. Az egész környéken érezhető volt Isten fizikai jelenléte. A összegyűlt hívők zenélve és táncolva, nagy örömmel adtak hálát az Úrnak, aki nagy dolgokat művelt velük.

A ghánai élet lényege az együttlét. Mélyen megtapasztaltam ezt az igazságot, különösen, amikor betegeket és szükséget szenvedő embereket látogattam karácsony második napján. Elkísértem a nővéreket, akik megáldoztatták őket. Nem felejtem el soha azokat a ragyogó szemeket, amikor együtt énekeltünk karácsonyi énekeket.

Mi csak hallgattuk a történeteiket és együtt voltunk velük. Azt is megértettem akkor, hogy mikor jelen vagyunk mások számára, osztozunk a gondjaikban-bajaikban, a kihívásokban, amelyekkel mindennap szembesülniük kell, ezáltal Isten szeretetének csatornaivá válunk. Igazából nincs szükségünk nagy akciókra, néha elég az, ha leülünk valaki mellé. Ilyenkor missziós lelkületet hordozunk, követjük azt, aki Emmanuel – velünk az Isten. A jelenlét és a közelség…. Kalkuttai Szent Teréz anya szokta mondani, hogy mindig, amikor megengeded Istennek, hogy általad szeressen másokat – akkor karácsony válik jelenvalóvá.

Az ünnepek során Isten megmutatta nekem az együttlét erejét és a megosztás lényegét, akkor is, amikor úgy tűnik, hogy nincs sok megosztanivaló. Ez a meggyőződés erősödött bennem egy esemény kapcsán. A nővérek egyszer egy vendéget fogadtak be, egy fiatalembert. Késő este eljött hozzánk Accra másik oldaláról, és élelmiszert hozott nekünk. Nyilvánvalóan nagy áldozatot volt ez számára. A szeretete és az alázatossága nagyon meghatott, annál inkább, mivel nem várt el tőlünk semmit cserébe. És amikor megígértük, hogy imádkozni fogunk érte és a családjáért, rendkívül hálás volt. Nem csak az érintett meg engem, hogy Emmanuel (így hívták ezt az embert) készen volt osztozni velünk, hanem az is, hogy neki köszönhetően jobban megértettem és tudom értékelni az ima erejét.

Tényleg hiszem, hogy Emmanuel – velünk volt az Isten ebben a pillanatban, és jelen lesz a szolgálatunkban, ha hajlandóak vagyunk beengedni Őt.”


2018-03-04 21:26:11

Higgyetek  az Evangéliumban!

A felszólítást az Úrtól kaptuk! De mit jelent az Evangélium szerint élni, és hinni újra meg újra? 

E mottó nyomán szerveztek a missziós nővérek a verbita atyák segítségével a Szent Arnold Lelkigyakorlatos Házban Budapesten 2018. 02.16-18 - ig tartó lelkigyakorlatot fiatal lányok számára. És egy édesanya számára. Mert mindannyian fiatalok vagyunk Krisztusban ugye?!

Izgatottan, vegyes érzelmekkel érkeztünk. Kérdések özöne árasztott el bennünket:

Kik várnak ránk? Mit is csinálunk három napon át? Lehet- e ennyi időt tölteni imádságban? 

Így nagyböjt hajnalán kukoricán térdelve mondjuk - e a rózsafüzért? Kenyér, víz? Tulajdonképpen miben segít ez a lelkigyakorlat? 

Nos, a fel nem tett kérdésekre is bőven választ kaptunk. Példamutatásban utaztunk az Evangéliumi életben, hogy miként lehet megélni a mindennapok sodrásában a Jézusi szeretet apró, de valójában igazgyöngy cselekedeteit. 

No, akkor vegyük is sorjában:

Fogadtatás: átölelő, megnyugtató. 

Ismerkedés: felszabadító. 

Szentmise: édes otthon. 

Prédikáció: állandó, lüktető tanúságtevés. 

Tanítás: könnyed köntösben az önismeret kabátját ölthettük magunkra. 

Film: rávezetés, tanítás. 

Szentségimádás: igazi találkozás azzal, Aki meggyógyít, megszabadít. 

Játék: önfeledtség. 

Ima: megható. 

Étkezés:Terülj terülj asztalkám.

Vademecum : 

Kilépni önmagunkból, hogy mások számára ajándékká váljunk. 

Finom, tapintatos, személyre szabott apróságok. Meglepi csoki, finom muffin. Többször megkérdezték, hogy hogy vagyunk. Tényleg érdekli őket a válaszod és fontos vagy nekik.

Tovább.. 

Akkor lássuk, kik is adtak imahálót 19 ember számára? 

Sanyi atya: aki állandó vidámsággal, játékossággal, felkészültséggel volt készenléti állapotban. 

Tomek atya : a lélekváró, állandó öröm együttlevését adta. Egy mosoly sziget . 

Blandina nővér : koordinátor, az imaháttér dandárja. A Szentlélek szószólója. 

Anna nővér: Ő a béke szigete.  A meghívás kihívását vállalta magára. 

Katarina nővér : lendületes, imáiban jár az Úrral. 

Kispapok megerősítésben kísérték lelki napjainkat. 

Akkor... mire is lyukadtunk ki három nap alatt? 

Önismeretre... 

Vágyaink felismerésére.. 

Új kapcsolatra... 

A hit megerősödésére... 

Lelki megújulásra... 

Ima módra, amely belevisz az Úr karjaiba. 

Mária Kajtárné Tiborcz

A nagyböjt eleji lelkigyakorlat sokat segített abban, hogy közelebb kerüljek Istenhez. Az előadások, a tanúságtételek, a szentmisék és a szentségimádás során sikerült egy kicsit kilépnem a megszokott hétköznapokból, sikerült elcsendesedve éreznem Isten jelenlétét, tisztaságát és kegyelmét. Hálás vagyok a szervezőknek és Istennek ezért a hétvégéért.

Máté Panni

Programok sora várt minket a verbita rendházban lányok részére megszervezett lelkigyakorlaton. Lebilincselő tanúságtételeket, tanításokat hallgathattunk meg és jó hangulatú szentmiséken vehettünk részt. Az atyák és nővérek rendkívüli figyelemmel és szeretettel voltak irántunk. Testileg- lelkileg feltöltődtünk, megerősödtünk a hosszúhétvége alatt. A lelkigyakorlat felejthetetlen élményt nyújtott számomra.

Söllei Dóra

A lelkigyakorlatra kis félelemmel, de főleg kíváncsisággal indultam. Már a megérkezés pillanatától kezdve hatalmas szeretet vett minket körül. A hétvége alatt lehetőségünk volt elcsendesedni, Istenre figyelni, közelebb kerülni

hozzá. Ez nagy segítség volt, hogy lelkileg feltöltődve és hitemben megerősödve kezdhessem a nagyböjti időt.

Doffkay Emese

 

 

 


előző  2 3 4 5   következő
Számítógép javítás Halásztelek, Budapest 22. kerület Honlapkészítés, webdesign, arculat tervezés, grafikai munka