2017-09-17 23:15:25

„A hely, ahol állasz, szent föld”

Lelki megújulás Steylben

 

Amikor Mózes találkozott Istennel a pusztában, az égő csipkebokorban, Isten azt mondta neki: „vedd le sarudat a lábadról, mert a hely, ahol állasz, szent föld” (Kiv 3,5). Mindnyájunk életében vannak helyek, amelyekről azt mondhatjuk, „szent föld” számunkra. Helyek, ahol megtanultunk szeretni, ahol találkoztunk Istennel, ahol Isten megérintette szívünket, ahol megváltozott az életünk. Ilyen „szent föld” lehet a szülőházunk, az a templom ahol megkereszteltek minket, valakinek a sírja, egy kegyhely, egy zarándokút vagy egy lelkigyakorlatos ház. Néha csak egy hegy, egy mező vagy egy pad a parkban.

Szükségünk van a „szent föld” adta élményekre. Ahogy ez erőt adott Mózesnek, hogy visszamenjen Egyiptomba, ahonnan menekült és ahol veszélyben volt az élete, úgy nekünk is erőt adnak ezek az élmények, hogy visszatérjünk a mindennapjainkba elvégezni a kötelességeinket. Erőt adnak a megbocsátásra, az újrakezdésre.

Az én életemben is több „szent föld” van, ahol Isten megérintette szívemet, megmutatta az utat, ahol megújult a lelkem. Idén abban a kegyelemben részesültem, hogy három hónapot tölthettem Steylben, Hollandiában. Ez a hely a három missziós rendünk minden tagja számára „szent föld”, mert ott az állapítóink nemzedéke Istennek szentelve önmagukat élt, imádkozott és dolgozott. Számomra mindig nagy élmény ott lenni, ha csak rövid időre is, ezért nagy kegyelem, hogy három hónapot tölthettem ott: részt vettem a rendtagok számára szervezett lelki megújulási kurzuson.

Nagyon színes csoportot alkottunk: harmincöt nővér, tizenkilenc tartományból és hét nemzetből: Indiából, Indonéziából, a Fülöp-szigetekről, Kelet-Timorból, Ghánából, Angolából és Lengyelországból. Számos tartalmas előadáson és szép kirándulásokon vettünk részt, de a legnagyobb élmény számomra egyszerűen az volt, hogy ott lehettem és imádkoztam, ahol rendtestvéreink százai szentelték életüket Istennek és készültek a missziós munkára. Sokat tanultam tőlük –imádságos és az áldozatra kész lelkületük, valamint az Istenbe vetett hitük és bizalmuk megerősített. Ott nem csak az előadáson elhangzott szavak hordoztak jelentést, de minden tégla, a templomi padok, a kikopott padlók és lépcsők is. Ott látható és érezhető, hogy alapítóink nemzedéke igazi sziklára, Istenre épített, és most lelki fiaik és lányaik ezrei jönnek Steylbe az egész világról. Az óriási épületek között járva munkájuk, áldozataik, örömeik és szenvedéseik mellé tettem az én imáimat, munkámat, örömeimet és különösen az elmúlt év fájdalmas élményeit. Milyen fontos és megerősítő a valahova tartozás érzése. Most a mindennapi örömeimnek és szenvedéseimnek új jelentése van, nem vagyok egyedül, egy nagy család tagja vagyok, egy nagy lelki örökséghez tartozom. Nem hiába mondjuk, hogy a történelmünk megismerése segít megérteni saját magunkat és jelenünket.

Hálás vagyok Istennek a steyli „szent földemért”, mindenért, amit ott megtapasztaltam és mindazokért, akikkel ott találkoztam. Szívemben és imáimba odavittem minden missziós barátunkat, örömeiket és szenvedéseiket, imáikat és áldozataikat.

Legyen mindig bátorságunk keresni a „szent földeket” az életünkben, és ne féljük levenni ott „saruinkat” és nyitott szívvel Isten elé állni, aki szeretne velünk megosztani nagy szeretetét.

Zygar Malgorzata SSpS


2017-08-03 22:44:04

"Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak:

az enyém vagy."  Iz 43,1b

Július 22. Katarína Junasová nővér SSpS, akinek missziós kinevezése Magyarországra szól, letette az örökfogadalmat és örökre "IGENT" mondott Istennek. Hálát adunk Istennek Katarína nővér életéért és missziós hivatásáért. Imádkozzunk érte, hogy mindig megmaradjon Isten szeretetében és Isten szeretetének jele legyen mindenki számára!


2017-06-07 22:41:54

Jöjj Szentlélek Úristen!
Helyettesítsd csendes nyugalommal,
a bennünk lévő feszültséget.
Helyettesítsd csendes bizalommal,
a bennünk lévő aggodalmat.
Helyettesítsd erős hittel,
a bennünk lévő félelmet.
Helyettesítsd kegyelem édességével,
a bennünk lévő keserűséget.
Helyettesítsd ragyogó fényeddel,
a bennünk lévő sötétséget.
Helyettesítsd szerető melegeddel,
a bennünk lévő hideget.
Helyettesítsd fényességeddel,
a bennünk lévő éjszakát.
Helyettesítsd üdítő tavaszoddal,
a bennünk uralkodó hideg telet.
Egyengesd ferdeségünket.
Vedd el büszkeségünk élességét,
de mélyítsd el alázatosságunkat.
Gyújtsd meg szeretetünk tüzét,
de oltsd ki szenvedélyeink tüzét.
Tedd, hogy úgy lássuk magunkat,
ahogy Te látsz minket.
Engedd, hogy úgy lássunk Téged,
ahogyan azt Te kívánod.
Így legyünk boldogok a Te szavaid szerint:
"Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!"
Ámen.


2017-05-22 08:49:48

 

Május 24.
Imanap a kínai egyházért

2007-ben XVI. Benedek pápa imanapot hirdetett meg a kínai egyházért, amelynek időpontja minden év május 24., a Boldogságos Szűzanyának, a Keresztények Segítőjének emléknapja, akit a sanghaji Shesan Mária-kegyhelyen különösen tisztelnek.

Imádság a szenvedő kínai egyházért

Istenünk, világ kormányzója és népek világossága,
tekints az egész kínai népre a küzdelem és a szenvedés napjaiban!
Erősítsd meg a kínai egyházat,
amely a te szeretett Fiad szenvedéseiben részesül!
Engedd, hogy Jézus Krisztus a kínai egyháznak
és az egész népnek mindenkor világossága és feltámadása legyen!
Mennyei Atyánk, add, hogy egyházad szenvedéséből mag keljen ki,
amely termést hoz dicsőséged napjáig!
Engedd, hogy mindnyájan részesülhessünk abban a dicsőségben,
amely benned, Mennyei Atyánk,
Fiadban és a Szentlélekben mindörökkön örökké ragyog!
Szűz Mária, Kína császárnője, könyörögj kínai népedért!
Ámen.


2017-05-17 20:07:11

Május 20.

Boldog Jozefa Hendrina Stenmanns

emléknapja

"Éljünk óráról-órára, napról-napra,

a jövőt viszont, bízzuk Istenre."

Boldog Jozefa

Boldog Jozefa Hendrina Stenmanns 1852. május 28-án született Issumban, Németországban. Ő volt a legidősebb hét testvér közül. Már egészen fiatalon részt vállalt szülőhelyén a szegények és betegek segítésében. Tizenkilenc évesen csatlakozott a ferences harmadrendhez, mely lelkiség táplálta benne az egyszerű élet iránti vágyat és a mély imaéletet. Vágyódott a szerzetesi élet után, de amikor huszonhat éves volt, haldokló édesanyjának megígérte, hogy gondoskodni fog a testvéreiről. Anyagilag is támogatott egy az édesapja szabóműhelyében dolgozó tanoncot, aki a steyli missziósházba akart jelentkezni. Így ismerte meg Szent Arnold Janssen atyát és került Steylbe. Kezdetben Boldog Mária Ilona Stollenwerkhez hasonlóan ő is az első verbita missziósház konyháján dolgozott segítőként. Amikor 1898-ban Szent Arnold Janssen megalapította a rend női ágát, Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek közösségét, Jozefa Hendrina Stenmanns és Mária Ilona Stollenwerk annak társalapítója lett. Missziós lelkiségének megkülönböztető jegye a Szentháromság, legfőképpen a Szentlélek, valamint a Boldogságos Szűz Mária és Szent József iránti különleges tisztelet volt.

 

Ima Boldog Jozefa Stenmanns közbenjárását kérve

Urunk, Jézus Krisztus, Te Boldog Jozefán keresztül kinyilvánítottad irántunk való jóságodat és szeretetedet. Ő igazi misszionáriusként egész életét arra szentelte, hogy alázatos és elkötelezett szolgálata által szereteted üzenetét terjessze. Az ő közbenjárását kérve azért imádkozunk, hogy add meg nekünk a kegyelmet, hogy kövessük Boldog Jozefa példáját az imában, az állhatatosságban és a kitartó munkában! Mint ő, szeretnénk mi is hinni a hihetetlenben, elérni az elérhetetlent, és bízni a láthatatlan, hallhatatlan, elképzelhetetlen örökségben, amelyet azok számára készítettél, akik szeretnek téged. Ámen.


előző  2 3 4 5   következő
Számítógép javítás Halásztelek, Budapest 22. kerület Honlapkészítés, webdesign, arculat tervezés, grafikai munka